Pobierz:

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: