Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji są miejscem, w którym podczas praktyk studenckich można połączyć pasję i zainteresowania ze zdobyciem doświadczenia zawodowego. Jeden z największych zakładów budżetowych w Polsce zarządzający nowoczesnymi obiektami sportowymi i organizujący znaczące wydarzenia sportowe zaprasza studentów różnych kierunków!

Dla kogo praktyki?

Praktyka skierowana jest do studentów II-V roku studiów dziennych i zaocznych. Może się odbywać w dogodnym dla studenta, uzgodnionym z POSiR terminie.

Praktyki mogą odbywać się w ramach umowy zawartej pomiędzy POSiR i uczelnią. Praktyki są bezpłatne.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji dają również możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu finansowanego przez uczelnię lub inne zewnętrzne źródła.

Co daje praktyka w POSIR

Doświadczenie i wiedzę praktyczną m.in. w zakresie:

  • organizacji imprez sportowych,
  • zarządzania obiektami sportowymi,
  • planowania inwestycji sportowych,
  • funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (również w aspekcie organizacyjno-prawnym) oraz pracy urzędnika samorządowego,
  • obsługi klienta.

Wsparcie opiekuna przez cały okres praktyk. Szansę na nawiązanie dalszej współpracy (umowa zlecenie, w przypadku rekrutacji na wolny etat – umowa o pracę).

folder - praktykiFolder (PDF 10MB)

Zapraszamy do kontaktu!

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
tel.: 61 835 79 01 (sekretariat)
e-mail: