Norma ISO 9001 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji spełniają wszystkie wymagania zawarte w powyższej normie.

Dokumenty wewnętrzne dotyczące normy, dostępne są po zalogowaniu.

Logowanie